GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Proč údaje shromažďujeme?

Údaje používáme za účelem plnění zákonných povinností a oprávněných požadavků. Abychom zajistili správné zákonné fungování naší společnosti.

Společnost GarFen.cz neshromažďuje data týkající se návštěvnosti stránek a konkrétních uživatelů, ani souborů cookies apod. využívaných pro  marketingové a jiné účely.

Více:

Všechny údaje, které shromažďujeme, jsou po nás požadovány zákony nebo vyplývají ze smluvních vztahů:

Jako je například:

  • evidence na OSSZ, ZP, FÚ
  • pro případ plnění při pracovním úrazu
  • důchodové pojištění – docházka
  • tvorba mezd
  • hrazení závazků
  • vypracování nabídek a realizaci zakázek

Abychom na jejich základě mohli spolupracovat s pověřenými úřady, hradit mzdy a ostatní závazky ze smluvních vztahů, vymáhat oprávněné pohledávky, dodávat požadované služby a výrobky.

 

 

Jak údaje shromažďujeme?

Když nám je sami aktivně poskytnete vyplněním dotazníků, zasláním životopisu, nabídky, objednávky apod.

Více:

Údaje shromažďujeme na základě Vámi vyplněných dotazníků, zaslaných životopisů, předložených dokladů například:

  • při přijímacím pohovoru
  • při jednání s naší společností, když nás požádáte o cenovou nabídku
  • pokud si objednáte zboží, tak na základě objednávky
  • při obdržení dodacího listu, faktury

 

Jaké údaje shromažďujeme?

V případě, že jste naším zaměstnancem shromažďujeme údaje o vašem jméně, adrese, e-mailu, telefonním čísle,.. pokud patříte mezi naše zákazníky, či dodavatele ponecháváme si v databázi Vaše jméno a kontaktní údaje společnosti, pro níž pracujete.

Více:

Na základě naší interní analýzy můžeme uvést, že konkrétně pracujeme s těmito údaji

 

Legislativní požadavky

Zaměstnanci: datum narození, bydliště, rodná čísla, děti, stav, národnost, ZP, číslo OP, docházka, zdravotní posudky, odčitatelné položky,

Dodavatelé/zákazníci: kontaktní osoby, adresa společnosti, email, telefonní čísla

 

Sdílení údajů?

Osobní údaje sdílíme pouze se zákonem oprávněnými úřady jako je OSSZ, ZP, FÚ, Kooperativa, Úřad práce a to pouze k naplnění zákonných povinností.

Více:

Používáme je při plnění ohlašovacích povinností, daňových přiznáních, kontrolních hlášeních, při zasílání přehledů.