Informace o GarFen.cz

 

Společnost GarFen.cz,s.r.o. byla založena v roce 2002. V současné době je propojena spolu se společnostmi GarFen-sun a GarFen.Eco.

Z počátku se společnost zabývala výrobou zahradních a bytových doplňků. V první polovině roku 2003 se také zaměřila na výrobu menších ocelových konstrukcí a speciálních svařenců. Počátkem roku 2004 začala ve společnosti výroba šnekových lisů na papír a jiný pevný odpad. Za první dva roky se podařilo vyrobit 75 strojů pro společnost Lidl ČR.

V roce 2006 společnost zakoupila vlastní výrobní prostory a v květnu úspěšně zavedla systém jakosti ISO 9001. V tomto roce se začala specializovat na výrobu a vývoj šnekových lisovacích strojů,  s nimiž v témže roce úspěšně pronikla na Skandinávský trh.

V roce 2007 se společnost stala držitelem certifikátu pro výrobu a montáž ocelových hal a konstrukcí dle normy ČSN 73 2601-Z2:1994 a rozšířila se o další provoz specializovaný na výrobu, montáž a stavební zámečnické práce.

V současné době vyrábí společnost zámečnické výrobky pro stavebnictví, silniční zábradlí, dálniční a silniční portály, ocelové haly, ocelové konstrukce, šnekové lisy, mobilní šnekové lisy, kontejnery a nabízí volné kapacity CNC obrábění. kontejnery