Obrábění

v současné době nabízíme volné kapacity na CNC frézách a obráběcích centrech.